Psychologia kryminalna - dlaczego warto ją studiować?

29 lipca 2021 ID Ilość Komentarzy: 0 Nauka

Wybranie kierunku studiów to poważna decyzja dlatego należy ją bardzo dokładnie przemyśleć. Wybór przyszłego zawodu zgodnie z zainteresowaniami przedkłada się na satysfakcję i zaangażowanie w przyszłej pracy po studiach, a to wróży szybszy rozwój kariery zawodowej. Osoby interesujące się psychologią i kryminalistyką mogą wybrać nowatorski i bardzo interesujący kierunek, a jest nim psychokryminologia. Dla kogo jest ten kierunek i dlaczego warto go studiować? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

 Czym jest psychologia kryminalna?

 Jest to dział psychologii, który obejmuje szeroki zakres zagadnień, związanych z aparatem sprawiedliwości. Kierunek ten zawiera elementy psychologii kryminalnej, śledczej i sądowej oraz psychologii penitencjarnej, przesłuchania i wielu innych zagadnień, wykorzystywanych w praktyce sądowej i penitencjarnej. Istota tego kierunku polega na wykorzystaniu wiedzy psychologicznej w dziedzinie kryminalistyki. 

 Kto powinien wybrać ten kierunek i jakie zagadnienia on obejmuje?

Studia psychologia kryminalna w Krakowie to doskonały wybór dla osób, które chcą i lubią pomagać innym. Praca w tym zawodzie wymaga empatii, zaangażowania, cierpliwości i wyrozumiałości. Osoby, które zdecydują się na ten kierunek nauczą się jak prowadzić efektywną komunikację z podejrzanym, świadkiem oraz ofiarą przestępstwa i będą opiniowały w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych. Ponadto będą negocjowały w różnych sytuacjach kryzysowych, diagnozowały, prowadziły profilaktykę i terapię w zaburzeniach przystosowania społecznego. Studenci zapoznają się z rodzajami pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy seksualnej, w tym nieletnich w Kościele katolickim -  w ujęciu interdyscyplinarnym oraz dla ofiar przemocy domowej.

 Psychologia kryminalna Kraków - studia na najwyższym poziomie 

 Osoby zainteresowane zdobyciem tego bardzo interesującego zawodu powinny wybrać uczelnię, która oferuje najwyższą jakość nauczania. Akademia Ignatanum w Krakowie należy do jednej z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie, które cieszą się zasłużonym uznaniem, prestiżem i wysokim poziomem nauczania. Psychologia kryminalna obejmuje wiele przedmiotów, takich jak min. wybrane zagadnienia z problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, podstawy prawa karnego, wiktymologia, wybrane elementy psychologii śledczej czy moral psychology. 
 Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować min. w służbach mundurowych, placówkach karnych, zakładach resocjalizacyjnych, agencjach detektywistycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub zakładach poprawczych.

Komentarze:

Zostaw Komentarz